winkelwagen:

Leveringsvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, verkoop en levering van artikelen door virtualchallenge.nl

 • Alle offertes en noteringen zijn vrijblijvend. Telefonische bestellingen worden eerst na schriftelijke bevestiging (of e-mail) van de koper ten uitvoer gebracht; zonder deze draagt de koper het risico voor alle schade en ongerief ten gevolge van een telefonisch misverstand
 • Eventuele prijs en modelwijzigingen zijn voorbehouden.
 • De koper heeft een afnameverplichting, bedrukte en/of gegraveerde artikelen worden niet teruggenomen of geruild.
 • Indien bestelde artikelen aan het adres van de koper worden afgeleverd, geschiedt dit voor rekening en risico van de koper, verkoper bepaalt de wijze waarop de levering plaatsvindt, verzending met post.nl of de pakketdienst.
 • Verzending van de bestelde artikelen geschiedt na ontvangst en verificatie van uw betaling, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Verzendkosten zijn inbegrepen, indien anders (+ € 7,50) is dit extra vermeld bij je bestelling. Het te betalen bedrag wordt direct bij uw bestelling opgeteld en via de iDeal transactie afgerekend.
 • Indien een pakket aangeboden wordt doch geweigerd door geadresseerde zullen de kosten die verbonden zijn aan het terugsturen en/of herstellen van de artikelen verhaald worden op geadresseerde. Dit betekent dan indien men een on-line bestelling bij ons plaatst
  de artikelen ook afgenomen en betaald dienen te worden.
 • De levertijd van bestelde artikelen is gemiddeld 1 week of  anders overeengekomen. Voor bedrukte artikelen graag meer tijd inplannen, u kunt altijd even e-mailen of bellen en ons de levertijd vragen.
 • Indien iets niet op voorraad is wordt u per e-mail op de hoogte gesteld, indien gewenst kunt u de bestelling alsnog annuleren. Het eventueel reeds vooruit betaalde bedrag zal per ommegaande worden teruggestort.
 • Het verdient aanbeveling om indien u een spoedopdracht heeft dit bij de bestelling te vermelden, of even telefonisch overleg te plegen.
 • Klachten over de kwaliteit, defecten en/of andere gebreken van de geleverde artikelen dienen binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen gemotiveerd bij info@virtualchallenge.nl te worden ingediend.
 • Na verloop van deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen. De koper kan evenmin reclameren indien de artikelen of de verpakking na aflevering van aard en/of samenstelling zijn gewijzigd, geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt en/of beschadigd.
 • Indien het geleverde artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, is virtualchallenge.nl op verzoek uitsluitend gehouden het artikel te herstellen of te laten herstellen—mits zij aan dat verzoek redelijkerwijs kan voldoen—dan wel het geleverde artikel te vervangen of de koopprijs daarvan aan de koper terug  te betalen. In geen geval zal zij gehouden zijn tot vergoeding van gevolgschade.
 • Door het invullen van het orderformulier verklaart de klant kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met deze voorwaarden.
 • Op al de overeenkomsten van virtualchallenge.nl is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen over transacties waarvan deze voorwaarden deel uitmaken, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van de rechtbank te Leiden.